Szkolenie z coachingu obowiązkiem dobrego szefa

Problemy z wyegzekwowaniem terminowości lub dobrej jakości usług świadczonych przez pracowników, podwykonawców czy zleceniobiorców, to chleb codzienny każdego przedsiębiorcy. Zarządzania zasobami ludzkimi można nauczyć się na studiach podyplomowych. Są jednak mniej czasochłonne i absorbujące metody, które pomagają pracodawcy skuteczniej zarządzać pracownikami.

Coaching jest nieco powiązany z psychologią, gdyż polega na swobodnej rozmowie z osobą, która ma z czymś problem np. z terminowością wykonywania usług. Jest niezbędnym narzędziem każdego CEO, który w ten sposób motywuje pracowników do pracy. Jednocześnie ze względu na swój dowolny charakter coaching sprawia, że pracownik nie odczuwa stresu. Skupia się natomiast na rozwiązaniach problemu, skuteczniejszym działaniu, czy też podjęciu odpowiedniej decyzji.

Osoba, która w tym wypadku jest coachem nie narzuca swojego zdania oraz nie ocenia swojego rozmówce. Zadaje mu natomiast pytania w taki sposób, by ten zdał sobie sprawę z tego, w czym tkwi problem. Samoświadomość błędów pozwala na unikanie ich w dłuższej perspektywie czasu. Niektórzy twierdzą, że metoda zadawania nakierowujących pytań jest nawet skuteczniejsza niż konstruktywna krytyka. Coach często angażowany jest w rekrutację pracowników i uczestniczy w rozmowach kwalifikacyjnych. 

Pytania, które zazwyczaj zadaje w pracy coach to:

  • Na czym polega twoje zadanie?
  • Co robisz, by je zrealizować?
  • Z kim przy nim współpracujesz?
  • Jak wyobrażasz swoje miejsce pracy za 5 lat?
  • Kto i za co docenia się w pracy?
  • Jakie są twoje cele?
  • Ile chcesz zarabiać?

Warto rozważyć zapisanie się na szkolenie coachingowe, by skuteczniej zarządzać swoimi pracownikami.