Największa elektrownia słoneczna będzie znajdować się na północy Afryki

Wiosną tego roku rozpoczęto pracę nad budową elektrowni słonecznej w pustynnym mieście Warzazat w Maroku. Produkcyjność tej elektrowni ocenia się na 160 MW. Jednocześnie jest to pierwszy projekt realizowany w ramach planu utworzenia elektrowni słonecznych, który został opracowany przez Rabat.

Jak donosi Arabsko-Marokańska Agencja Prasowa, prezes Marokańskiej Agencji ds. Energii Słonecznej, Mustafa Bakuri oświadczył, że w Maroku tego rodzaju elektrownia będzie największa na świecie. Jej koszt wynosi 7 miliardów dirhemów (6,3 miliardów dolarów amerykańskich). Jednocześnie przewiduje on zakończenie budowy marokańskiej elektrowni słonecznej w 2015 r.

We wrześniu ubiegłego roku konglomerat firm saudyjskich (prowadzonych przez ACWA Power) wygrał przetarg na budowę elektrowni słonecznej. Prezes zarządu firmy ACWA Power, Abd Allah Abu Niyyan uważa, że założenie elektrowni odzwierciedla również zdolność Marokańczyków i Saudyjczyków do podejmowania wyzwań w obrębie odnawialnych źródeł energii.

Strony finansujące

Całe przedsięwzięcie wspierają finansowo Bank Światowy, Afrykański Bank Rozwoju oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Budowa elektrowni w Warzazat będzie pierwszym etapem wdrożenia znacznie obszerniejszego planu, którego zakończenie przewiduje się na rok 2020. Projekt ten przewiduje zajęcie powierzchni 3000 ha w obrębie Warzazat, której produkcyjność ocenia się na 500 MW. Jest to wystarczająca ilość, by zaspokoić potrzeby 50 tys. mieszkańców tego miasta.

W marcu ubiegłego roku Bakuri oświadczył konieczność przyspieszenia drugiego etapu realizacji projektu solarnego Warzazat. Rozpoczęcie drugiego etapu projektu miało według jego słów nastąpić po zakończeniu świadczenia usług przez firmy saudyjskie. Te zakończyły pracę w połowie kwietnia tego roku.

Maroko, które większość potrzebnej energii importuje, stara się być jednym z największych producentów energii słonecznej na świecie. Jednocześnie przed Marokiem pojawia się możliwość eksportu części energii pozyskiwanej z energii słonecznej do Europy.

Rabat planuje budowę jeszcze pięciu elektrowni słonecznych, a ich produkcyjność będzie osiągać 2000 MW. Koszt tej inwestycji wyniesie 9 miliardów dirhemów (6,9 miliardów USD).