Jak efektywnie pracować w zespole?

Burza mózgów (brainstorm)

Co dwie głowy to nie jedna, ta zasada spełnia się w wiekszości dziedzin życia. Czasami podjęcie działań lub trudnych decyzji wymaga przedyskutowania z osobami trzecimi. Zazwyczaj członkowie takiego teamu mają wiele ciekawych kwestii do dodania. Dlatego warto nauczyć się pewnych technik pracy zespołowej. 

Podstawowe zasady jakiejkolwiek pracy w zespole to ustalenie następującego kontraktu:

  • Myślimy nieszablonowo 
  • Nie ignorujemy żadnych pomysłów
  • Każdy ma prawo głosu
  • Każdy ma obowiązek zajęcia stanowiska
  • Nie krytykujemy
  • Na samym końcu odeniamy

Zasady te mają na celu zapewnienie twórczej atmosfery w trakcie burzy mózgów.

Najsłynniejszą z technik jest brainstorm (burza mózgów). Zazwyczaj uczestniczy w niej około 10 osób. Godzina to wystarczająco długo, by przeprowadzić sesję. Kreatywne myślenie i pobudzenie trwa około 1h, a po tym czasie następuje zmęczenie. W trakcie burzy mózgów uczestnicy rzucają luźne skojarzenia. Po wyczerpaniu pomysłów, przychodzi czas na etap oceny każdej z zapisanych wizji.

Kolejną metodą jest metaplan. W tym przypadku istnieje odgórny przykaz uczestnictwa, gdyż każdy zapisuje swoje pomysły, a następnie przedstawia je innym. W trakcie prezentacji może dojść do pojawienia się kolejnych, nowych idei.

Inną z metod jest tzw. pula brain-writing. Przypomina ona nieco metaplan, gdyż każdy zapisuje 4 pomysły na kartce. Następnie kładzie swoją kartkę na środku stołu. Później losowo wybiera kartkę innego uczestnika i dopisuje swoje pomysły. Na końcu wszystkie koncepcje są odczytywane i oceniane.

Technika odwrócenia polega na patrzeniu na problem na odwrót oraz formułowaniu na tej zasadzie pomysłów. Wówczas powstaną nam reguły, których powinniśmy unikać w naszych działaniach.

Wszystkie z powyższych metod są sposobami na myślenie grupowe. Jednakże przed wyborem techniki pracy zespołu trzeba zadbać przede wszystkim odpowiednią, przyjemną atmosferę. Wszelka agresja i nerwowość zawsze wpływa destruktywnie na pracę teamu.